Názov:Luky & apparel s.r.o.
Adresa:Továrenská 3109, 905 01 Senica
IČO:54626480
DIČ:2121747309
IBAN:SK77 0900 0000 0051 9248 3598


Nie je platcom DPH